مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (1031)

2.3.2 -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی172.3.3- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی182.3.4- تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی182.4- تعاریف علمی و تجربی بودجه192.5- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه192.6- عوامل مشترک در تعاریف ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1033)

1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه431-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی432-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)443-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی)451-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی452-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای474-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته47فهرست مطالب عــنــوان صـفحه2-1-3-2) ادامه مطلب…

By 92, ago